Lyssna & Lär

Lyssna & Lär är en nystartad förening vars syfte är att anordna föreläsningar för alla intresserade. Föreningen startade under sommaren 2015 och har en styrelse bestående av Jan Lännergren (ordf), Bo Antonsson, Gunnar Selstam, Gunnel Berglin, Eva-Lott Grafman och Britta Wingård.

 

Föreningen finns i Sotenäs kommun

 

Föreläsningsföreningar var en del i det fria och frivilliga bildningsarbetet, som började växa fram under slutet av 1800-talet. I brukssamhällen finner vi särskilda lokaler, som kallades föreläsningslokal. I t ex Halland finns än idag ett större antal föreläsningsföreningar.

 

Vi som startade LL ville ta upp tanken på det fria och frivilliga bildningsarbetet och ge det en modern inriktning. Vi kallade från början idén LL 15 efter beteckningen för båtar, som var registrerade i Lysekilsområdet, men tog bort årtalet 15 och då blev det bara LL, Lyssna o Lär.

 

Vårt mål är att vi skall ha ca 4 föredrag om året och att ämnena skall väljas i dialog med medlemmar och allmänhet.

De flesta i styrelsen är s.k. återvändare; Jan Lännergren kommer från Karolinska Institutet i Solna, Bo Antonsson från Malungs kommun. Gunnar Selstam kommer från Umeå universitet och Britta Wingård från Stockholms universitet. Gunnel Berglin arbetar delvis i Göteborgs universitet och i Tanums kommun med kultur- och utbildningsfrågor. Eva-Lott arbetar med utvecklingsfrågor inom utbildningsförvaltningen.